Žiadosť o vydanie celoročnej licencie 2013

 

Technické pravidlá SCÚ 2012 (doc) 

 

Dodatky technických pravidie SCÚ 2012 (doc)

 

Zaradenie jazdcov do kategórií na rok 2011  (xls)
 

Pravidlá U.C.I. v angličtine (verzia z 1. 2. 2011) (pdf)

Pravidlá U.C.I. na rok 2009 - slovenská verzia (doc) - platné aj pre rok 2010.

Pravidlá U.C.I. na rok 2009 - anglická verzia (pdf)

 

Medzinárodné technické pravidlá B.I.U. na rok 2011   (doc)

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov SCÚ za rok 2010 (xls)

 

 

Technické pravidlá SCÚ na rok 2011  (doc)

Dodatky TP 2011 (doc)

 

 

Žiadosť o vystavenie celoročnej licencie na rok 2011 (doc)

Žiadosť o vystavenie jednorazovej licencie na rok 2011 (doc)

Informácie o jednorazových licenciach (doc)

  

   

Zoznam rozhodcov (doc)

 

Zákon z 5. novembra 2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf).

 

Zákon z 5. novembra 2008 o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov s komentárom, zverejnený v časopise Športinform 10/2008 a VZOR organizačného poriadku športového podujatia (pdf).

   

Vzor prihlášky na pretek (doc)

    

Cestovný príkaz - tlačivo A4 (xls), tlačivo A5 (xls), výdavkový doklad (jpg)

 

Cestovný príkaz - vzor ,  informácie.

 

Propozície - vzor.