e-mail:  scu@stonline.sk

 

adresa:

Cyklotrialový klub Záriečie 

020 52 Záriečie 136

tel./fax: 042/ 4692 078