Stanovy klubu - vzor (doc)

 

  

 

Žiadosť o registráciu občianskeho združenia (doc)

Podrobnejšie informácie (napr. aktuálnu informáciu o tom, v akej hodnote treba priložiť kolok k žiadosti o registráciu občianskeho združenia) získate na č. tel. 02 4859 2301 (MV SR).

 

Po obdržaní stanov zaregistrovaných na MV SR je potrebné podať žiadosť o pridelenie IČO na Štatistický úrad SR. Viac informácii tu: článok 1 (pdf), článok 2 (pdf)

Žiadosť o pridelenie IČO (doc), žiadosť o vydanie náhradného potvrdenia (pdf) , žiadosť právnickej osoby o zmenu údajov zapísaných v registri organizácii (pdf)

 

 

 

Klub je povinný sa prihlásiť aj na Daňový úrad.