Športinform je časopis pre telovýchovné jednoty, kluby a spolky, finančne podporovaný MŠ SR. Je v ňom množstvo informácií z oblasti športu, ale aj z oblasti účtovníctva.  

 

Časopis Športinform nájdete na www.sporting.sk.